daily news of el wad tifa el tamam


meet me...TIFA ..wad bahlawan tamam..i'm 22 yeras old we hayel f3lan. tekalemnee 3al 7areen ?? 2a2olak:" a77aaaa y3nee". tekalemnee 3an el chocalata, 2a2olak:" ya wa3dee..modemin adeem" tekalemnee 3an ay 7aga tanya, 2a2olak:" mesh oktane3"..we 3agabee!!!

Thanks for coming, be sure to email me at kiss_my_seahorse@alexandria.cc