Ova web prezentacija se najbolje gleda sa Microsoft Internet Explorer-om 5.x, podešenom tekst veličinom na medium i grafičkim prikazom u 65.000 boja. Kodni raspored na strani trebalo bi da se postavi na Central European 1250CP. Sav materijal prikazan na ovom web sajtu je pravno zaštićen. Bilo kakvo korišćenje nije dozvoljeno bez pisane dozvole kompanije NOVI DOM a.d. - Banja Koviljača. Web site by CREARO :: image building agency :: http://www.crearo.co.yu